زبان پشمک

زبان برنامه نویسی ای به اسم پشمک
9 بهمن 1399

زبان برنامه نویسی ای به اسم پشمک

تاکنون اسم نسخه هایی مانند مارشمالو شنیده بودیم ولی این یکی واقعا نوبره! زبان برنامه نویسی پشمک که زبان برنامه نویسی ای ایرانی است …