دسته‌بندی نشده

برندینگ دیجیتال چیست
3 آبان 1400

برندینگ دیجیتال چیست

نویسنده : سجاد احمدی نیت همگی یک تصور خاص از کلمه برند داریم .این کلمه برای ما ، تداعی کننده یک گروه یا شرکتی است ، که توانسته خودرا در داخل دل مردم جای دهد . اما آیا این تصور درست است؟ چگونه میتوان یک برند بسیار سالم و موفق ساخت؟ برای اینکه ما اول…