مقام ها جشنواره ها و مسابقات

گروه مهندسی نسیم مهر علاوه بر همکاری با ارگان های معروف همچون صداوسیما و آموزش پرورش و افیتکو و … در جشنواره های بسیار معروف شرکت کرده و حائز مقام یا رتبه های برتر شده است! به یاری خدا ما همیشه توانستیم در عرصه ها برتر باشیم . رتبه ها علاوه بر رتبه هایی که افراد ما بصورت شخصی کسب کردند بشرح زیر میباشد :

  1. رتبه اول استانی جشنواره خوارزمی در سال 1396
  2. رتبه دوم مسابقات فرهنگی هنری سال 1398
  3. رتبه دوم استان و اول مرحله اول کشوری در سال 1399
  4. رتبه اول استانی جشنواره خوارزمی سال 1399
  5. حضور در رویداد گیم جم فردوسی در سال 1399
  6. رتبه دوم جشنواره جاب پریم
  7. داوری مسابقات گیمفا مشهد

و … بسیاری از افتخارات دیگر!

#نسیم_مهر_با_سابقه